De Ítaca a Ávalon. Da igualdade na educación á coeducación para a transformación e polo dereito a unha vida libre de violencias machistas. Ponte entre a fase I e II.

Compartir:
  • Financia Xunta de Galicia
  • Subvención concedida 24.144 €
  • Fondos propios aportados 7.760 €
  • Fechas 01-10-2020 until 29-11-2021
  • Beneficiarios 68 niños, 107 niñas, 10 padres, 10 madres, 75 mujeres, 33 varones, 23 profesoras y 12 profesores.