Creació de vincles entre Joves, gent gran i diversitat funcional al Congrès-indians

Share:
  • Financing Ayuntamiento de Barcelona
  • Grant granted 1.000 €
  • Own funds contributed 1.194 €
  • Dates 01-01-2016 until 31-07-2016
  • Beneficiaries 38 mujeres jóvenes, 12 hombres jóvenes.